Den styrkede pædagogiske læreplan har generelt et stærkt fokus på tidlig indsats og børn i udsatte positioner, hvilket ligger i tråd med hensigten for denne handleplan, hvor omdrejningspunktet er fokus på en forebyggende indsats i forhold til kendte risikofaktorer.

Den styrkede pædagogiske læreplan bygger på et fælles pædagogisk grundlag, hvor bla. børnefællesskaber, læringsmiljøer og forældresamarbejde er beskrevet. 

I forhold til børnefællesskaber er børn og voksne fælles om at skabe det sociale rum. Leg, læring og dannelse sker i samspil. Balance mellem det enkelte barn og fællesskabet. Forældrene har et medansvar.

I forhold til forældresamarbejde skal samarbejdet være differentieret og baseret på den enkelte families behov.

I forhold til læringsmiljøer er det hensigten, at legen og en legende tilgang til læring, barnets interesser, undring og nysgerrighed, samt det pædagogiske personales viden om at fremme læring og udvikling, er udgangspunktet for de læringsprocesser, som barnet indgår i.

Publiceret 10-10-2019