Forældresamarbejde i forhold til inkluderende praksis i dagtilbud

Alle dagtilbud i Skive Kommune har fokus på hvordan dagtilbud og forældre kan samarbejde om barnets og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 Samarbejdet foregår blandt andet via dagtilbud-hjem-samtaler, hente-/bringe-situationer, forældremøder og sociale arrangementer, hvor der er fokus at styrke det sociale sammenhold og relationerne blandt børn og forældre

 Alle forældre er forskellige, og det vil være det enkelte dagtilbuds ansvar at facilitere og rammesætte forældresamarbejdet, så forældresamarbejdet bliver differentieret og baseret på lokale traditioner, ønsker og den enkelte families behov.

Dagtilbuddet skal sammen med forældrene afstemme gensidige forventninger til hinanden i forhold til

både det individuelle forældresamarbejde og det mere generelle forældresamarbejde i dagtilbuddet. Det daglige forældresamarbejde i dagtilbud vil skulle bygge på et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde om børnenes trivsel og læring.

 Børn i udsatte positioner skal være en betydningsfuld del af børnefællesskabet, ligesom deres forældre er tilsvarende betydningsfulde i forældrefællesskabet.

Samarbejdet med forældrene spiller en central rolle for barnets sociale læring og udvikling. Dialogen mellem forældrene og det pædagogiske personale kan medvirke til gensidig forståelse af barnets perspektiv og det sociale liv i dagtilbuddet med henblik på at understøtte barnets læring

og børnenes indbyrdes relationer og fællesskab. Samarbejde og dialog kan også bidrage til at forebygge mobning.

 

Publiceret 10-10-2019