Skive Kommune indsamler hvert år data omhandlende børn og unge. Via bl.a. trivselsundersøgelser samt ungeprofilundersøgelser m.v. sikres det, at handleplanens indsatser har det ønskede fokus såvel i et lokalt som en nationalt perspektiv.

 

Publiceret 10-10-2019