Børns almene velbefindende grundlægges i de allertidligste leveår. Derfor har Skive Kommune fokus på forebyggelse allerede fra dagtilbudsalderen og hele vejen op igennem skole og ungdomsuddannelse. Her har forældre en afgørende betydning for såvel eget barn som for de øvrige børns mulighed for trivsel og læring. Både som gode rollemodeller, som aktive omsorgspersoner og medspillere omkring børnenes fællesskaber.

Den måde som forældre taler om og med andre forældre på, vil have en afsmittende effekt på, hvordan børnene kommunikerer med hinanden. Der ser vi det som vigtigt, at understøtte forældrenes rolle i forhold til børnenes dagligdag i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser.

 

 

 

Publiceret 10-10-2019