(INDSATSENS OBLIGATORISKE OMFANG: CA. 4 TIMER EN DAG)

Formålet med juniorpraktikken er, at give eleverne indblik i konsekvenserne af at begå butikstyveri samt at give dem indsigt i dagligdagen på en større arbejdsplads.

Alle elever i Skive Kommunes 5. klasser deltager i juniorpraktikken.

Der uddeles et skema over hvor og hvornår den enkelte skoles 5.klasser skal i praktik. Fritidsvejlederne sikrer at 5. klasse lærerne får dette skema.

Praktikken afholdes på en enkelt skoledag, og skal ses som et led i hhv. det kriminalitetsforebyggende og det erhvervsorienterende arbejde i klassen.

Fritidsvejlederen er tovholder for juniorpraktikken på den enkelte skole, men det er klasselæreren, som i et direkte samarbejde med praktikstedet, forestår planlægningen af klassens praktik og følger denne dagen igennem.

 

Publiceret 10-10-2019