(INDSATSENS OBLIGATORISKE OMFANG: CA. 6 TIMER – 4 TIMERS UNDERVISNING SAMT 2 TIMERS MØDE MED LÆRER OG KONSULENT)

Kender du de andre? Rusmiddelkonsulent udfører undervisningen – klasselærer deltager.

Møde: Formøde med 6. årgangs lærere.

Kender du de andre? er et undervisningsmateriale der er udviklet i et samarbejde mellem 11 kommuner og Københavns Vestegns Politi. Materialet tager afsæt i teorien om Social Pejling.

Social pejling handler om, at unge (og også voksne) indretter deres adfærd efter hvordan de tror andre opfører sig - efter hvad der er normen. Dette er i sig selv en naturlig reaktion der ikke er noget galt med, men det kan give nogle problemer fordi mange tror, at andre er mere risikovillige, end de faktisk er, hvilket kan resultere i risikoadfærd. Det betyder fx, at hvis man tror at ”alle de andre” ryger, så er man også mere tilbøjelig til at prøve det selv, eller hvilke billeder vi deler på sociale medier.

Undervisningen handler om, hvordan eleverne i klassen kan hjælpe hinanden med at overdrive mindre og på, at undgå at tro på noget som ikke passer.

I Skive Kommune er det besluttet, at det er 6. klasse elever der skal undervises i Kender du de andre?

Publiceret 10-10-2019