(INDSATSENS OBLIGATORISKE OMFANG: IMPLEMENTERES I RELEVANTE FAG – I LØBET AF SKOLEÅRET)

Folkeskoleloven paragraf 1 stk. 3 siger:

"Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati."

I Skive Kommunes handleplan for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering er implementering af en målrettet demokratifremmende undervisning en af flere indsatser.

(FOKUS IGENNEM 9 FAG – JÆVNFØR FOLKESKOLELOVEN)

Publiceret 10-10-2019