(INDSATSENS OBLIGATORISKE OMFANG: FORÆLDREMØDE PÅ OP TIL 2 TIMER)

Kort oplæg fra forebyggelseskonsulenten og efterfølgende debat forældrene imellem udfra dilemmakort. Opfordring til at der udarbejdes en alkoholaftale og eksempler herpå. Det videre arbejde med alkoholpolitikken afhænger af holdningen i forældregruppen – nogle drøfter aftalen videre i forældreråd (der tilbydes i den forbindelse, at man kan trække på forebyggelseskonsulenten, hvis man ønsker dette) andre lander en aftale ved mødet (ofte en aftale om der ikke drikkes alkohol på 7. årgang og aftalen drøftes igen på første forældremøde i 8. klasse). Hvis klassens lærere og forældre ønsker det, så kan det tilbydes at forebyggelseskonsulenten deltager på et sådan møde og faciliterer processen. Ofte er det dog klassens lærer, der selv forestår drøftelsen på 1. forældremøde på 8. årgang.

Publiceret 10-10-2019