(INDSATSENS OBLIGATORISKE OMFANG: 3-4 TIMER I HVER 8. KLASSE)

Kan alternativt være led i en emneuge eller som en hel temadag for klassen hvis dette ønskes.

Vekselvirkning mellem oplæg, film og gruppedrøftelser med udgangspunkt i rusmidler og rusmiddelkultur, herunder flertalsmisforståelser, gruppepres og værdisnakke.

 

 

Publiceret 10-10-2019