(INDSATSENS OBLIGATORISKE OMFANG: FORÆLDREMØDE CA. 1 ½ TIME)

Kort oplæg fra forebyggelseskonsulent og evt. SSP forebyggelsesbetjent omhandlende risikoadfærd og rusmidler. Der vil denne aften være fokus på at formidle viden på området samt fokus på hvad man som forældre kan gøre – både forebyggende og hvis et ungt menneske får udfordringer med rusmidler.

Publiceret 10-10-2019