Det er aftalt mellem skoler, kommune og Politi, at følgende er de primære opgaver i SSP+ netværket:

  • Koordinere, videreudvikle og effektivisere de eksisterende samarbejdsflader i forhold til målgruppen.
  • Opfange signaler samt forebygge uhensigtsmæssig udvikling blandt de unge i Skive Kommune
  • Medvirke til fastholdelse af unge i uddannelse
  • Tage initiativ til at der skal laves ensartede forebyggelsespolitikker på ungdomsuddannelserne

Publiceret 10-10-2019